2018. február 20., kedd

orosz közmondás


Ha február 20-án születtélHa február 20-án születtél művészet szereteted, ötletességed, kreativitásod és alkotó készséged által, nyughatatlanságod képes vagy lecsillapítani és önmagaddal harmóniába kerülni. Ehhez azonban fontos, hogy belsőleg szabadnak és függetlennek érezd magad. A barátság kiemelkedően fontos szerepet játszik életedben, kedvességed, odaadó segítőkészséged közkedveltté tesz. Hűséges vagy, megbízható, emberszerető, rád mindig lehet számítani.
Saját belső világodba nem szívesen engedsz be senkit, nehezen viseled a magányt és nincs túl sok önbizalmad. A nyilvánosság előtt vidámnak mutatod magad, de belsőleg ezt másként éled meg. Hangulatingadozásaid, kiszámíthatatlanságod, labilis idegrendszered miatt dühkitöréseid lehetnek. Különc és öntörvényű vagy, szereted a saját utadat járni, elrugaszkodni a megszokott sémáktól. Ha intuitív elképzeléseidet megvalósítod, úgy érhetsz el eredményt, hogy közben ráébredsz, ki is vagy valójában.

A 2018.február 20-án született babák a művészetekben, a kreativitásban engedhetik szabadjára túláradó energiáikat. A szeretet és a segítségnyújtás képessége hatja át őket.

2018. február 19., hétfő

AladárAz Aladár nevű emberek szeretik a rendet, módszeresek és rendkívül megbízhatóak. Nem szeretik a pazarlást és a felesleges akadékoskodást, amit ígérnek, be is tartják. Kedvelik az egyedüllétet, nem félnek a magánytól, mert ilyenkor tudnak igazán feltöltődni, új felismerésekhez, ötletekhez jutni, hirtelen megoldásokra találni. Hajlamosak a visszavonult életmódra, békére és nyugalomra van szükségük, a társaság másodrangú dolog az életükben.


Lehet, hogy nem hisznek a változás, a fejlődés és a tapasztalatszerzés szerepében, rugalmasabbá kell válniuk. Előfordulhat, hogy félnek az élet teljes megélésétől, ezért törekedniük kell az optimista hozzáállásra.  Több megértést és türelmet kell tanúsítaniuk embertársaik iránt, és meghallgatni véleményüket.  Meg kell tanulniuk alkalmazkodni a környezetükhöz, felelősséget vállalni tetteikért, és felvállalni konfliktusaikat. Könnyebben alakíthatják kapcsolataikat, ha melegszívűvé és nyugodtabbá válnak.

Ha február 19-én születtél


Ha február 19-én születtél szabadelvű vagy, előítéletektől mentes és könyörületes. Segítőkész és felelősségteljes vagy feladataiddal és embertársaiddal szemben, és védelmező hajlamú. Vezetői tulajdonságod nagy akaraterődön és önbizalmadon és kreativitásodon keresztül érvényesül. Kedves, finom lelkű és bátor vagy, jó a felfogóképességed, szereted a változatosságot és az új dolgokat. Emberismereted egyedülálló, erős megismerési vágy él benned és szívesen belemélyedsz számodra érdekfeszítő tanokba.

Ingadozol önmagad és a világ között. Énközpontúságod és öntörvényűséged miatt, olykor kirekesztettnek és magányosnak érezheted magad. Könnyen megharagszol, néha feszültséged dühkitörést eredményez. Életedet nem szívesen beszéled meg másokkal, emiatt zárkózott lehetsz és kedélyállapot hullámzásaid a kapcsolataid rovására mehetnek. Ha megérzéseidre hallgatsz, eljuthatsz a segítségnyújtás és az emberségesség magasabb régióiba.

A 2018.február 19-én született babák életútját szerencse kíséri, energiáik a haladás, a megújulás és a körülményekhez való alkalmazkodásban segítik őket.


2018. február 18., vasárnap

ZsuzsannaA Zsuzsanna nevű emberek alapvető igénye a változatosság, a mozgási lehetőség és a személyes szabadság. Intelligensek, szinte minden érdekli őket, ami újszerű, szokatlan. Egyéniségükből fakadóan törekednek a függetlenségre minden téren. Energiáik hirtelen felismerésekhez, eredeti ötletekhez segítik őket, amikkel kivívják környezetük elismerését. Rendkívül kitartóan és stabilan törnek céljaik felé, elveikhez és a szabályokhoz hűen tartva magukat.


A figyelemösszpontosítással gondjaik lehetnek, nyughatatlanságuk megakadályozza őket az alapos ismeretek megszerzésében, ezért felületesek lehetnek. Alkalmazkodni sem szeretnek és gyakran figyelmen kívül hagyják környezetük meglátásait. Nem erősségük a közlékenység és a melegszívűség kimutatása, így azonban ridegnek tűnnek. A felelősséget sem vállalják szívesen, pedig a sorsuk elől nem térhetnek ki.

Ha február 18-án születtél


Ha február 18-án születtél emberszerető, társaságkedvelő, idealista típus vagy. Nem félsz a felelősségvállalástól, lelkiismeretes vagy és kitűnő analitikai képességeid vannak. Erős energiáiddal nyughatatlan és öntörvényű vagy, vágysz a függetlenségre. Az érzéseidet és a saját dolgaidat inkább megtartod magadnak, ami zárkózottá tesz. Intelligenciád kiegyensúlyozottsággal párosul. Sokoldalú vagy, szereted a művészetet, a tudományt, minden érdekel, ami szokatlan.

A különös dolgok érdekelnek főként, különc módon új utakon szeretsz járni, és nem tűröd a megkötöttséget sem. Hajlamos vagy lenézni másokat, haragtartó lehetsz, és gyakran előfordul, hogy képtelen vagy úrrá lenni lustaságodon. Elrugaszkodva a valóságtól, excentrikussá válsz, ragaszkodsz ahhoz, hogy a saját magad módján vidd véghez elhatározásaidat. Kitűnő intuíciód és tehetséged vezethet ahhoz, hogy életedben érvényesülhess és hatalmat, sikert érhess el.


A 2018.február 18-án született babák óriási feszült energiákkal jöttek a világra, amelyek változásra, megújulásra, átalakulásra késztetik őket.

On Sai


2018.március 3. 15.00 - 18.00 Szentendre, Rózsa utca 6Mi is az a családállítás?

Az élet meghatározott rendekben fejlődik ki. Ezek a rendek előre adottak, mint a születés és a halál. A családunk rendje az alap, amelyben gyökerezünk. A családunkból és annak történetéből kilépni nem tudunk. Aki ezzel megpróbálkozik, olyan lesz, mint a gyökereitől megfosztott fa. Testi és lelki szenvedéseink oka ebben rejlik.
A családállítások során láthatóvá válnak a családon belüli feszültségek, konfliktusok és a családtagok közötti megterhelő kapcsolódások. Megmutatkozik a családtagok egymás közötti viszonya, az elhunyt családtagoké ugyanúgy, mint az élőké. Több nemzedéken keresztül felfedezhetjük a szülők, nagy- és dédszülők nemzedékének tagjaival való tudattalan kötődéseinket, kapcsolatunkat. Ezzel napvilágra kerülnek azok az erők, amelyek tudattalanul meghatározzák életünket. Hirtelen lelepleződik, hogy egy-egy betegség, egy ősfélelem, a kapcsolatok kudarca vagy sikertelensége mögött mi rejlik.
Képtelen megoldani jelenlegi, vagy az életét végigkísérő gondjait?  Párkapcsolata válságban van? Elhagyta a párja, elkeseredett és nem tudja, mitévő legyen? Képtelen feldolgozni a szerette elvesztését? Nem találja a helyét a hivatásában, az életében? Képtelen megtalálni önmagát? Folyamatosan zűrzavar veszi körül? Nem tudja, hogyan kerüljön ki szorult helyzetéből? Már-már belebetegszik gondjaiba? Már mindent próbált és semmi nem segít?

Szeretettel várom családállításra.
A jelentkezéshez előzetes egyeztetés szükséges.
Cerny Ildikó   06309628269
A következő csoportos állítás: 2018. március 03.  15.00 óra
Szentendre, Rózsa utca 6


BernadettA Bernadett nevű embereknek, ha elég erős ambíció és tanulásvágy fűti, jó esélyeik vannak, a siker elérésére és a kihívások felvállalására. Ehhez azonban szükséges, hogy tisztában legyenek saját rendkívüli képességeikkel. Mivel kissé csapongóak és folyton mozgásban vannak, nem biztos, hogy kellő figyelmet fordítanak egzisztenciájuk megteremtésére. Érdeklik őket az emberi lélekkel, a hittel, a misztikával kapcsolatos témák. Analitikai képességeik páratlanok, könnyen meglátnak mögöttes összefüggéseket.

Tehetségüket valamilyen önkifejezési móddal kell felszínre engedniük, mert ezen keresztül képesek energiáikat levezetni. Az alkalmazkodás nem az erősségük és szeretik figyelmen kívül hagyni mások véleményét, meglátásait. Úgy érzik, hogy csakis nekik lehet igazuk, így azonban könnyen kirekesztettekké válhatnak. Nem könnyű velük élni, mert a közlékenység és a melegszívűség kimutatása nehezükre esik. Nehezen viselik a felelősség terheit, úgy a munkában, mint a magánéletben.

2018. február 17., szombat

Ha február 17-én születtélHa február 17-én születtél eredeti vagy, nem elégítenek ki a megszokott sémák. Önállóságod és függetlenséged miatt, nem tűröd a köteléket, bár alapvetően nem akarsz harcolni. Zárkózott, mély érzéseid miatt lehetsz, ami sebezhetővé tesz, ezért inkább megtartod érzéseidet magadnak. Emberszerető vezetővé válhatsz, bár kissé idealista vagy, de megfigyelő, beleérző képességed kitűnő. Szereted a társaságot, a közösségi kapcsolatokat, valójában a kor embere vagy.

Rendkívüli tehetséggel, erős kreativitással rendelkezel, kedveled az új dolgokat. Képes vagy kitartóan és eltökélten haladni célod felé, a kudarcok ellenére is. Szélsőséges esetekben lázadsz, direkt az ellenkezőjét teszed annak, amit elvárnak tőled. Előnyben részesíted az új utakat, ezért különcnek tartanak. Hajlamos vagy lenézni másokat, és könnyen megharagszol. Ha használod a benned rejlő intuíciód energiáit, képes leszel egészséges önbizalmat teremteni önmagad számára.

A 2018.február 17-én született babákat energiáik optimista gondolkodáshoz és derűs alaptermészethez segítik, miáltal vidámságot és bizakodást közvetítenek..


2018. február 16., péntek

DonátA Donát nevű emberek már egészen fiatal koruktól érvényesülni akarnak. Fontos számukra a hatalom, a siker, arra törekednek, hogy elismerést szerezzenek életük minden területén. Hihetetlen energiákat képesek felhasználni céljaik érdekében. Hirtelen felismerések, eredeti ötletek, spontán megoldások segítik őket. A képességük is megvan ahhoz, hogy ezeket meg is valósítsák. Individualisták, függetlenségi és szabadságvágyuk rendkívül erős. Vezetési képességeiket is bátran felvállalhatják, mert eredményes vezetőkké válhatnak.

Ha tehetségüket felszínre tudják engedni, nagyszerű önkifejezési formára találhatnak. Fontos az is, hogy energiáikat lekössék, akár valamilyen sporttal, vagy kreatív tevékenységgel, mert a túl sok energiából származó feszültségüket le kell vezetniük. Érzelmeik kifejezésével is van gondjuk bőven, ezért zárkózottnak, ridegnek, távolságtartónak tartják őket. Fontos lenne, hogy figyelemmel, érdeklődéssel forduljanak embertársaik felé, vegyék figyelembe véleményüket, meglátásaikat.

LillaA Lilla nevű emberek benső vágya és indíttatása, hogy élen legyenek mindig és mindenben. Bátrak, elszántak és erős akaratúak, rendkívül erős vezetői képességekkel rendelkeznek. Fontos számukra az igazság, őszinteség és a tökéletesség. Nem ismerik a szürkét, csak a feketét és a fehéret. Könnyű visszaélni a jóhiszeműségükkel, csak egyszer lehet eljátszani a bizalmukat. Megvan a merészségük ahhoz, hogy eredeti elképzeléseket dolgozzanak ki, s azokat meg is valósítsák. Akkor tudják a legjobban kihasználni képességeiket, ha hagyják egyedül tevékenykedni őket.

A részletekre általában nem figyelnek, amivel könnyen megbánthatnak másokat. Ők azonban rendkívül nehezen bocsátják meg vélt vagy valós sérelmeiket, és felejteni sem hajlandók. Hajlamosak a türelmetlenségre az eredmények megszületése és a koncentráció területén is. Nyughatatlan természetük állhatatlansággal és felületességgel jár együtt. Törekedniük kell a rugalmasságra, az optimizmusra és el kell sajátítaniuk az alkalmazkodás képességét is. Jobban oda kell figyelniük embertársaik véleményére, és a felelősségvállalásban is van tennivalójuk.

Ha február 16-án születtélHa február 16-án születtél, tisztában vagy képességeiddel, tudod ki vagy, és mennyit érsz. Nem szívesen beszéled meg az életedet másokkal, függetlenségre vágysz. Fontos számodra a belső egyensúlyod megteremtése, határozott nézeteid kialakítása és hogy saját hited legyen. Rendkívül kreatív vagy, szeretsz új dolgokat kipróbálni, alkotni. A kor embereként, képes vagy objektíven, kívülről látnia a dolgokat. A memóriád kiváló, barátságos és emberséges vagy. Kitűnő a megfigyelőképességed és fontos számodra a személyes siker, tisztelet és elismerés.
Nem tűröd, hogy uralkodjanak rajtad, bár alapvetően a harc nem a te módszered. De van az a helyzet, amikor fellázadsz és féktelenné, kiszámíthatatlanná válsz. Az érzésektől, szenvedélyektől inkább távol tartod magad, saját belső érzelmi folyamataidat eltitkolod. Gondot okoz számodra a gondolataid kifejezése, a szeretet adása és elfogadása is. Befelé forduló, zárkózott és óvatos vagy, és gyakran elégedetlen. Nem tudod elfogadni, a képmutató, őszintétlen, hamis embereket. Ha használod intuíciódat, elvezet a megfelelő tudás megszerzéséhez, hogy tekintélyt vívhass ki magadnak.

A 2018. február 16-án született babák erős energiáikkal a segítőkészség és az érzelmi kifejeződés birtokosai, a béke zászlaja alatt.

Julianna


A Julianna nevű emberek eszesek, intelligensek és kíváncsiak, szinte minden érdekli őket. Alapvető igényük a változatosság, a mozgási lehetőség és a személyes szabadság. Tudnak örülni az életnek, kedvelik az embereket, barátkozóak. Javíthatatlan optimisták, nem aggódnak a holnap miatt, a pillanatnak élnek. Közkedveltek kedves, megnyerő és vidám alaptermészetük miatt. Vezetésre születtek, megvan a bátorságuk ahhoz, hogy eredeti elképzeléseiket sikeresen meg is valósítsák. Akkor tudják a legjobban kihasználni a képességeiket, ha hagyják őket egyedül dolgozni, a saját ritmusukban.
Hajlamosak a türelmetlenségre, mert túl gyorsan szeretnének eredményeket elérni. Fontos feladatuk türelemmel és nyugalommal kivárni a dolgok alakulását és odafigyelni a részletekre. Meg kell tanulniuk meghallgatni mások meglátásait, tiszteletben tartani eltérő véleményüket, enélkül megtapasztalhatják a kirekesztettség érzését. Hajlamosak érzéseiket nemcsak a külvilág elől, de saját maga elől is elrejteni, ez a visszautasítástól való félelméből fakad. Feladatuk a konfliktusok felvállalása és a kihívások felismerése.


2018. február 15., csütörtök

Lélekgyógyászat – segíteni gyógyszerek nélkül.     Tegyük picit tisztába a fogalmakat! Mi a különbség a lélekgyógyász és a pszichológus között? Mennyire tudják az emberek, hogy Te mivel is foglalkozol pontosan?

A legtöbb ember életében elérkezik az a pont, vagy válságos időszak, amikor felteszi magának a kérdést: „miért történik ez velem?...vagy…nem értem, miért érdemlem ezt?”  - és nem biztos, hogy képes megtalálni a választ. Sokan elkeseredésükben szakemberhez fordulnak.  
A pszichológus az érzelmeken keresztül gyógyít, meghallgatja a hozzá fordulót, beszélget vele, változásra biztatja. A lélekgyógyász azonban rávezeti a segítséget kérőt arra, hogyan képes önmagán segíteni a saját lelkén keresztül. Ráébreszti, hogy miként kaphatja meg önmagától a válaszokat a kérdéseire, és hogyan juthat el a helyzetének, életének megoldásához a lélek tapasztalatait és életfeladatait figyelembe véve. A lélekgyógyász anélkül gyógyít, hogy tanácsokat adna, anélkül gyógyít, hogy gyógyítani akarna. Elősegíti, hogy rálátva helyzetünkre, önmagunkat gyógyítsuk meg gyógyszerek és nyugtatók nélkül.

Kik keresnek meg téged és milyen problémákkal?

Hogy valaki pszichológustól, vagy lélekgyógyásztól kér segítséget, nagyrészt attól függ, hogy milyen hitrendszerrel rendelkezik, vagy milyen tudatossági szinten áll.  A modern kor hozománya a tudomány, amely megfogható, bizonyítható alapokra helyezi a betegségeket és a gyógyítást. Az orvosok a tudomány szolgálatában állva a testünket gyógyszerekkel és különböző operatív beavatkozásokkal (műtétekkel) gyógyítják. Akiknek fontos az emberközpontú gyógyítás, nem gyógyszerektől várják a segítséget és hajlandók tenni is azért, hogy meggyógyuljanak, és nyitottak arra, hogy a lelkükön keresztül lássanak rá a valóságra, inkább lélekgyógyászhoz fordulnak. Megkeresnek, akiknek helyzetükből adódó gondjaik vagy éppen pszichoszomatikus betegségeik, például fejfájásaik vannak, de fordulnak hozzám olyan emberek is, akik a legnagyobb életválságukat élik, esetleg szerettük elvesztését képtelenek feldolgozni, vagy súlyos, akár rákos betegek. Eljönnek azok is, akik keresik az útjukat, vagy önmagukat nem találják, akik érzelmi válságban vannak, vagy egyszerűen rendet akarnak tenni az életükben.

Néha én is azt tapasztalom, hogy bizonyos negatív eseményekbe szó szerint is belebetegszem.

Amikor valami rosszul alakul az életünkben, már akkor megérezzük, amikor még nem is tudatosult bennünk a történet. Általában nem figyelünk a jelekre, nem veszünk tudomást a belülről érkező megérzéseinkre, amik sorozatosan jelzik, hogy nem jó az irány, amin haladunk.  A gondolataink, vagy az akaratunk által kialakított utat követjük, és még mélyebben belesodródunk az eseményekbe. Közben jönnek a megérzések: „biztos így kellene tennem?...vagy… képtelen vagyok dönteni! - és folytatunk mindent ugyanúgy tovább. És mert nem figyelünk innen, hát máshonnan érkezik a jel. A testünk rendületlenül és egyre erősebb jelekkel üzen. Zsibbad a karunk, kibicsaklik, vagy eltörik a bokánk, megfájdul a gyomrunk, magas lesz a vérnyomásunk, majd megbetegszenek a szerveink, betegek leszünk. És miért? - hogy végre odafigyeljünk és változtassunk.


Mondanál pár példát, hogy mire figyeljünk oda? Mit tehetünk, hogy kilábaljunk a mindennapi stresszből?

Nem létezik két egyforma ember, mindannyian más bioritmussal, temperamentummal rendelkezünk és mindannyiunkat más impulzusok érnek. Ami az egyik embernek stresszoldó hatású, az a másikat idegesíti. Egy valami azonos mindenkiben. Önmaga. A befelé figyelésből származó állapot. És ha képesek vagyunk befelé figyelni, megláthatjuk, mi az bennünk, ami kialakíthatja a belső egyensúlyunkat. Könnyen tanácsolhatnám, hogy őrizzük meg a nyugalmunkat, legyünk türelmesek, megértőek, elfogadók….és sorolhatnám a végtelenségig. A kérdés inkább az, hogy egyénre szabottan hogyan vagyunk ezekre képesek.


Mi a véleményed a gombamód szaporodó önismereti, személyiségfejlesztő, stresszoldó kurzusokról?

Ezeknek a kurzusoknak egy a lényegük. Tanítani akarnak. Megtanítani bennünket boldogan, elégedetten és teljességében megélni az életünket. Megismerni és képessé válni szeretni önmagunkat. De csakis azokat az embereket tudják megszólítani, akik készen állnak a változásra. Arra az önmagukon belüli változásra, amire nagyon nagy szüksége van az emberiségnek. Ezeknek a kurzusoknak a különbözőségük a módszerben rejlik. Hogy melyik oldalról és milyen módon érinthetnek meg bennünket.

           Már a kisugárzásod is megnyugtató hatással van az emberekre.           Hogyan  képzeljük el az első látogatásunkat nálad?

Az egyéntől függ. Elsőként meg kell ismernem, hogy miért keresnek fel, így általában egy feltáró beszélgetéssel kezdjük. A problémától függően alakítjuk ki, hogy milyen módszerrel haladunk tovább. Egyeseknek a családfelállítás, mint a lélek szintjén működő terápia, a legmegfelelőbb módszer a továbbhaladáshoz. Másoknak a Numerológia, vagy számmisztika, mint sorselemzéssel egybekötött életút tanácsadás ad nagyobb segítséget. Vannak, akiknek a Bach-virágterápia a legalkalmasabb, esetleg Energiagyógyászati kezelésre van szükségük. De mivel egyénre szabottan foglakozom mindenkivel, így mindig arra haladunk, amerre hatásosabb és célszerűbb.

Nem titok, hogy hamarosan állandó rendszerességgel saját blogot vezetsz majd nálunk. Mesélnél erről pár szót?

Nagyszerű feladat számomra szélesebb körben információt átadni, ugyanakkor tájékozódni és tapasztalatokat gyűjteni. Örömmel tölt el, hogy lehetőségem van olyan embereket is elérni, a Flyerz Magazinon keresztül, akik többet szeretnének a lélekgyógyászat témaköreiről és hatásairól tudni, vagy esetleg még nem jártasak ezen a területen, és számukra új kapukat nyithatok. Nagy várakozással készülök minden olyan kérdéskört érinteni, amely hasznos lehet minden kedves olvasó számára.